Açık Bankacılık Nedir

Temel bankacılık hizmetlerine ait API’lerin üçüncü partilere güvenlik önlemleri çerçevesinde açılmasını ifade etmektedir.

Finansal kuruluşlar, varlıklarını sürdürebilmek için açık bankacılık inovasyonuna uyum sağlamalıdır.

API'lerin Gücü: Açık Bankacılık Finans Sektörünü Yeniden İnşa Ediyor

Açık bankacılık, bankaların kendi verilerine ulaşabilmelerini sağlayan uygulama programlama arayüzlerini (API) herkese açık bir şekilde belirli kurallar halinde yayımlaması olarak tanımlanır. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar (TPP) olarak bilinen fintech’ler bu API’ler yoluyla yeni ve yaratıcı iş modelleri ile uygulamalar geliştirerek hem müşterilerin hem de finansal kuruluşların hayatlarını kolaylaştırır. Böylece bankacılık başta olmak üzere tüm finans sektörü teknolojinin gücüyle yeni bir ekosistem tasarlayabilirler.

Açık bankacılığın ilerlemesindeki en büyük iki etken inovasyon ve regülasyondur. fintech’ler yenilikçi uygulamaları geliştirirken, bunun güvenli ve korumalı olmasını sağlayan düzenleyici kurumlar da standartlar geliştirmişlerdir. Bu düzenlemelerin başında İngiltere merkezli Payment Service Directive (PSD) ve Almanya merkezli Berlin Group Standards gelmektedir. Bu düzenlemeler ile yeniden tanımlanan yapılar fintech girişimleri ile finansal kuruluşlar arasındaki bağı güvenli bir şekilde güçlendirerek, bankaların birer platform haline gelmesine ve yeni işbirliği stratejileri geliştirerek kendilerine özgün ekosistemler oluşturmasına imkan sağlamaktadır.

Açık bankacılığın başlangıcı temelde iki ana hizmet üzerine kuruludur. Birincisi “hesap bilgi servisleri”dir (AIS). Bu servis ile fintech’ler müşterinin banka hesaplarına farklı uygulamalar ile ulaşmasını sağlamasına olanak tanır. Müşterinin tüm hesaplarının tek bir ekranda, farklı ve daha kullanışlı bir ara yüzle sunulması örnek bir uygulama olarak gösterilebilir. İkinci ana hizmet ise “ödeme başlatma servisleri”dir (PIS). Bu bir banka müşterisinin online alışverişi sırasında banka ve satıcı arasındaki ödemeyi yöneten hizmettir. Buna hesaptan doğrudan ödeme uygulamaları örnek olarak gösterilebilir. Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet sağlayıcılar, bankaların API’leri aracılığıyla müşterinin rızasını ve onayını almak durumundadır.

Açık bankacılık getirdiği yenilik ve düzenlemelerle beraber küresel çapta etkilerini göstermeye başlamıştır. Bu değişim ve dönüşüme tüm finansal kuruluşlar uyum sağlamak durumundadır. Açık bankacılık sadece bir inovasyon veya regülasyondan kaynaklanan bir zorunluluk olmasının ötesine geçerek, bankacılık sektörünün geleceğini tasarlayan en önemli gelişmedir. Dünyanın genelinde olgunlaşmaya başlayan açık bankacılık, her ülkede finansal hizmetler için yeni iş modellerine olanak sağlayarak büyük bir dönüşüme öncülük edecektir.

Bireylerin birden fazla bankada veya finansal kurumdaki verileri üzerinden aynı anda işlem yapmasına imkân veren açık bankacılık finansal hizmetleri tüm insanların erişebileceği bir düzeye taşıyor. Finansal katılım için sağladığı bu kolaylık ile birlikte müşteri deneyimini iyileştirmek için önemli bir araç oluyor.

Yeni açık bankacılık anlayışı, finansal kuruluşların uyumluluk, ölçeklenebilirlik, yenilikçilik ve rekabet avantajını artırmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, kuruluşların API olgunluk düzeylerini artırdıkça kapsam ve yetenek açısından genişleyen yeni iş modellerini ve kullanım senaryolarını iyileştirecektir. Bu alana yatırım yapan finansal kuruluşlar ise geleceğin finans dünyasını şekillendiren oyuncular arasında olacaktır.